Forside

Snakken gik blandt beboerne i Agtrupskov
Dramaet i Agtrupskov
Foreningens Årsskrift 2017 er omdelt til medlemmerne. Som sædvanlig rummer årsskriftet flere interessante artikler med afsæt i det gamle sogn. Hans Peter Jørgensen har på Stadsarkivet fundet billeder og avisudklip fra Kolding Folkeblad efteråret 1958. De fortæller den dramatiske historie om flere gårdbrande i Agtrupskov og en lokal håndværker, som blev mistænkt for pyromani. Beboerne i Agtrupskov fik noget at snakke om det efterår, da politi- og brandbiler fire lørdage i træk med udrykning drønede fra Kolding til sognet. Personerne på billedet er fra venstre Mathias Brødsgård, Hans Friis Juhl, Jørgen Damgård og Sofus Jørgensen. Navnet på drengen til højre kendes ikke. I årsskriftet fortæller Johannes Due om sin barndom og de første ungdomsår i Bjert og Agtrup i 1950’erne og 60’erne. Kendetegnende for tiden, som han husker den, var tryghed og overskuelighed. Hans Peter Jørgensen fortæller også historien om familien Henningsen, der gennem generationer drev Stenholtgård i Agtrupskov. I årsskriftet kan du også læse om arbejdet i arkivet og foreningens program for den kommende sæson.


Anne-Margrethe Staugaard og Hans Peter Jørgensen viser billeder
Legat på 5000 kr. fra Danske Bank

I forbindelse med generalforsamlingenLars Blenner Thiesen (tv) fra Danske Bank overrækker legat til Morten Bøge på Sdr. Bjert Centralskole i februar fik foreningen overrakt et legat på 5.000 kr. fra Sparekassen Koldings Fond. Fonden blev stiftet, da Sparekassen Kolding fusionerede med Sparekassen Bikuben, som i dag er en del af Danske Bank. Fondens formål er bl.a. at yde støtte til almennyttige og kulturelle formål indenfor Sparekassen Kolding’s oprindelige område. På billedet til højre modtager foreningens formand, Morten Bøge (tv), legatet af Lars Blenner Thiesen fra Danske Bank. Da checks jo i dag hører historien til, var det synlige bevis selvfølgelig en overførsel via MobilePay.
Ny i bestyrelsen
Nyt medlem i foreningens 9 mand m/k store bestyrelse blev Johannes Bogh, Binderup. Han overtager den ledige plads efter Steen Andersen, som døde i januar. Steen Andersen havde været med i bestyrelsen næsten siden foreningens start.
Som optakt til generalforsamlingen viste Anne-Margrethe Staugaard og Hans Peter Jørgensen billeder fra det gamle Bjert, billeder som blev taget fra luften over Bjert i starten af 1950erne af den kendte fotograf Sylvester Jensen. Det var et lille udpluk af de godt 500 billeder, som medlemmer af bestyrelsen har udvalgt, affotograferet og hjemtaget fra Det Kgl. Biblioteks fotomuseum. De indgår nu i lokalarkivets samlinger, og når de er registreret, vil de kunne ses af alle via internetportalen www.arkiv.dk.

Fra generalforsamlingen februar 2017Johannes Due fyldte skolens aula
Foreningen lagde ud i 2017 med et møde med Johannes DueBjert-drengen, der var med til at tegne danmarkskortet, som det har set ud siden 2007. Omkring 100 medlemmer og andre interesserede mødte op på Sdr. Bjert Centralskole torsdag den 19. januar kl. 19.30 for at høre Johannes Due fortælle erindringer fra sin barndom og opvækst i Sdr. Bjert i 1950’erne og 60'erne. Det var i en tid, hvor de voksne nok oplevede sociale og religiøse skel i det lille landsogn, men som samtidig også var en tryg og forudsigelig verden for børn. Blandt de fremmødte var også en del af Johannes Dues klassekammerater, både fra den tidligere landsbyskole Agtrup Skole, hvor han startede i skolen, og fra Sdr. Bjert Centralskole. Der blev udvekslet mange minder på skolen den aften. Johannes Due rundede foredraget af med kort at fortælle om sit arbejdsliv som bl.a. amtskommunaldirektør i Vejle Amt, departementschef i socialministeriet og de sidste år som direktør i Sygeforsikringen Danmark. Gennem årene har Johannes Due også siddet på tunge bestyrelsesposter i både private virksomheder og offentlige institutioner. Det var som formand for strukturkommissionen, han var med til at slå stregerne til det danmarkskort, vi kender i dag.

 Se program for 2017-2018

 Flygtninge i Kolding
Onsdag 25. oktober kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole
Gunnar Ebbesen fortæller om flygtningesituationen i byen i årene efter den tyske besættelse af Danmark.

Bliv medlem og modtag indbydelser til arrangementer og foreningens årsskrift

OBS!
Husk at give foreningen besked når du får ny mailadresse. Hvis du fortsat ønsker at modtage nyhedsmail fra foreningen.

Lokalarkivet er åbent

torsdage kl. 16-18