Afholdte arragementer

Fra Christiansminde til Løverodde

Torsdag den 12. oktober 2023

kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

 

Omkring 100 fremmødte kunne glæde sig over en spændende fortælling om Bjerts historie – over en periode på 100 – 150 år.

En meget veloplagt Hans Peter Jørgensen holdt et foredrag – med masser af humor og beretninger om barske skæbner, som han kaldte: Fra Christiansminde til Løverodde.

Først fortalte han lidt om sig selv. Bl.a. at han ikke var fra Agtrupskov men undfanget i tørvemosen i Svanemosen. Han fortalte også, at han var god til at pjække til konfirmandundervisning.

Han er uddannet metalsliber og har haft forskellige arbejdspladser – bl.a. på Laurids Knudsens Maskinfabrik, hvor han mødte Vera. Her han blev tillidsmand. Senere blev han formand for Dansk Metal i Kolding.

Han fortalte, at pastor Moe forventede, at man kom i kirke hver søndag, og det var der ikke alle, der kunne eller ville leve op til. Så kunne man komme med i prædikenen den næste søndag. Han sagde også, at pastor Moe mente, at radikale og socialdemokrater røg direkte i helvede.

Sognerådet nægtede i 1850 at bygge en skole til skolebørnene i Agtrupskov, det var ikke nødvendigt for den slags mennesker, men skolen kom dog i 1858.

Herefter fortalte Hans Peter om fiskerne i Agtrupskov – bl.a. at Ole Strandbys fiskekutter blev minesprængt under krigen ved Brandsø.

Til sidst kom han ind på livet på sommerrestauranterne - Løverodde og Christiansminde. Bl.a. fortalte han om et ålespiselaug på Christiansminde. For at kunne blive optaget som medlem, skulle man kunne spise så mange ål, at ”benene” kunne nå to gange rundt om tallerkenen.

Dette er kun et udsnit, af et fantastisk, humoristisk og oplysende foredrag.

Løverodde_1.jpgLøverodde_2.jpgLøverodde_3.jpg


 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torvehandel og små gartnerier i Sdr. Bjert

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Vi har bedt Olaf Jensen om at holde foredraget igen. Mange ting i foredraget er det samme som sidst, men der er også nye områder.

Når vi har bedt Olaf om at gentage sit foredrag, er det fordi, vi gerne vil optage det med billeder og lyd, så vi har det opbevaret for fremtiden.

Foredraget handler om nogle af de små gartnerier i Bjert. Olaf har snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder.  Alt dette har Olaf samlet til et stort og nuanceret billede af de små gartnerier i Bjert.

Da foredraget er en gentagelse, er der gratis entre.

 


 

Julemarked i Bjert Gamle Brugs

Lørdag den 25. og søndag den 26. november 2023

Der er tradition for julemarked i Bjert Gamle Brugs med mange forskellige boder. Lokalhistorisk Forening har også en stand, hvor vi gerne tager en snak med alle interesserede – både nuværende og kommende medlemmer. Vi har et udvalg af årsskrifter, kalendere og bøger, som vi præsenterer og sælger.