Brugsbevægelsen og FDB

Onsdag den 13.september 2023

 

Brugsbevægelsen og FDB’s fabrikker i Kolding

 

 

Gunnar Storm Thomsen fortalte levende og spændende om starten på FDB, de små lokale brugsforeninger og om FDB’s fabrikker i Kolding.
H.C. Sonne bliver grebet af andelstanken og dannede i 1866 en indkøbsforening – især for de lavere samfundsklasser og dermed give muligheder for at forbedre deres vilkår. Han stiftede derfor Danmarks første brugsforening.

Storkøbmændede var ikke glade for FDB, da de dermed fik en stor konkurrent. Udover brugsforeninger blev der også dannet mejerier og slagterier med udgangspunkt i andelstanken.

FDB etablerede flere fabrikker i Kolding. De satte et stort præg på byens udvikling og gav mange arbejdspladser.
Et af dem var FDB´s kafferisteri, som lå der, hvor Klostergården også har ligget. Der blev også produceret bolsjer og chokolade – for at holde områdets brugsforeninger forsynet med disse varer.

Gunnar Storm Thomsen viste også mange gamle billeder fra Kolding.

Sdr. Bjert Brugs blev etableret 1898 i lejede lokaler i Agtrup Kro og Gæstgiveri. Brugsen flyttede til Vesterløkke i 1904.

En spændende og udbytterig aften.

 FDB_a.jpgFDB_2.jpg

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torvehandel og små gartnerier i Sdr. Bjert

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Vi har bedt Olaf Jensen om at holde foredraget igen. Mange ting i foredraget er det samme som sidst, men der er også nye områder.

Når vi har bedt Olaf om at gentage sit foredrag, er det fordi, vi gerne vil optage det med billeder og lyd, så vi har det opbevaret for fremtiden.

Foredraget handler om nogle af de små gartnerier i Bjert. Olaf har snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder.  Alt dette har Olaf samlet til et stort og nuanceret billede af de små gartnerier i Bjert.

Da foredraget er en gentagelse, er der gratis entre.

 


 

Julemarked i Bjert Gamle Brugs

Lørdag den 25. og søndag den 26. november 2023

Der er tradition for julemarked i Bjert Gamle Brugs med mange forskellige boder. Lokalhistorisk Forening har også en stand, hvor vi gerne tager en snak med alle interesserede – både nuværende og kommende medlemmer. Vi har et udvalg af årsskrifter, kalendere og bøger, som vi præsenterer og sælger.