Ejnar Dall

 

En aften med ”foredrag af Ejnar Dall”.

Den 18. januar afholdt Sdr. Bjert Lokalhistoriske Forening et foredrag af en tidligere kendt lokal personlighed Ejnar Dall, som døde i 2006, men som havde efterladt sig et stort antal lysbilleder og tre kassettebånd med historiske redegørelser om Skamlingsbanken og andelsbevægelsen i Sdr. Bjert.

Ejnar Dall blev født i 1919 og døde i 2006. Han boede stort set hele sit liv i Sdr. Bjert og fik med sine næsten 90 år lov til at opleve – og præge lokalsamfundet i en lang periode. Han var en ivrig fotograf og har bidraget til forevigelse af en mængde begivenheder og steder.

Ved sin død havde Ejnar Dall således efterladt sig ca 1000 lysbilleder, som foreningen nu har fået digitaliseret. Desuden har foreningen sammensat de tre lydbånd og de relevante fotos i et lysbilledforedrag, som blev afspillet og vist for 85 lokalhistorisk interesserede medlemmer på skolen. Det blev til tre foredrag på i alt 1½ time. Her gennemgik Ejnar Dall den historiske baggrund for Skamlingsbankens tilblivelse som nationalt samlingssted, de mange store begivenheder, som i perioden fra 1844 og frem til moderne tid er blevet afholdt på stedet og gav desuden en god fortælling om tilblivelsen af andelsbevægelsen i Sdr Bjert og dens udvikling, især med fokus på brugsforeningerne og andelsmejeriet.

Den slags materiale er guld værd for Lokalhistorisk Forening, som stræber efter at skabe et godt, grundigt og alsidigt billede af lokalsamfundets udvikling.

Det blev endnu en god aften med minder for de ældre deltagere, som stadig husker det gamle mejeri, den gamle brugs og nogle af de store begivenheder på Skamling.

 

 

 

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torvehandel og små gartnerier i Sdr. Bjert

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Vi har bedt Olaf Jensen om at holde foredraget igen. Mange ting i foredraget er det samme som sidst, men der er også nye områder.

Når vi har bedt Olaf om at gentage sit foredrag, er det fordi, vi gerne vil optage det med billeder og lyd, så vi har det opbevaret for fremtiden.

Foredraget handler om nogle af de små gartnerier i Bjert. Olaf har snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder.  Alt dette har Olaf samlet til et stort og nuanceret billede af de små gartnerier i Bjert.

Da foredraget er en gentagelse, er der gratis entre.

 


 

Julemarked i Bjert Gamle Brugs

Lørdag den 25. og søndag den 26. november 2023

Der er tradition for julemarked i Bjert Gamle Brugs med mange forskellige boder. Lokalhistorisk Forening har også en stand, hvor vi gerne tager en snak med alle interesserede – både nuværende og kommende medlemmer. Vi har et udvalg af årsskrifter, kalendere og bøger, som vi præsenterer og sælger.