Historien om Bjerts ”vugge.”

 

Museumsinspektør Anders Hartvig

 

Der er næppe nogen beboere i Sdr. Bjert, der ikke ved selvsyn har set det arbejde, der har været i gang med udgravningerne på markerne ved Vesterbygård og i ”Lægens baghave”.
Onsdag den 23.02. 2022 kunne man i skolens aula høre museumsinspektør Anders Hartvig fra Museum Sønderjylland fortælle om udgravningerne.
Anders Hartvig var selv en del af udgravningsteamet, og ved hjælp af kort og billeder førte han meget dygtigt de ca. 40 tilhørere helt tilbage til vikingelandsbyen.
Marken mellem indkørslerne til Bjergagergård og Vesterbygård har aldrig været pløjet, og netop derfor kan vi efterkommere få et helt unikt billede af tidligere bebyggelser i vores landsby.
Bjert er nævnt på et kort første gang år 1280 - som Biarth.
Landsbyen er dog meget ældre. Man har i udgravningerne fundet træstolpehuller, der viser, at der har været mindst 3 gårde med hver en eller flere økonomi - og grubehuse. Der er fundet bl.a. glasperler, keramik, smykker samt vævestykker, og fundene dateres helt tilbage til 700 – 800tallet – altså Vikingetiden.
Udgravningerne viser, at i Vikingetiden er man startet med at bygge på toppen af marken, og i de efterfølgende mange århundreder helt frem til senmiddelalderen og renæssancen har man været ihærdig med hele tiden at bygge det samme sted, dog sådan at man med tiden er flyttet længere og længere ned mod vejen. Som Anders Hartvig humoristisk udtalte: ”Ærgerligt for arkæologerne, men det viser bare, at de har været meget dynamiske”.
Efter en meget spændende aften med en særdeles dygtig kommunikator og en meget større viden om landsbyen Sdr. Bjert igennem tiderne, kunne vi fortsætte med generalforsamlingen.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torvehandel og små gartnerier i Sdr. Bjert

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Vi har bedt Olaf Jensen om at holde foredraget igen. Mange ting i foredraget er det samme som sidst, men der er også nye områder.

Når vi har bedt Olaf om at gentage sit foredrag, er det fordi, vi gerne vil optage det med billeder og lyd, så vi har det opbevaret for fremtiden.

Foredraget handler om nogle af de små gartnerier i Bjert. Olaf har snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder.  Alt dette har Olaf samlet til et stort og nuanceret billede af de små gartnerier i Bjert.

Da foredraget er en gentagelse, er der gratis entre.

 


 

Julemarked i Bjert Gamle Brugs

Lørdag den 25. og søndag den 26. november 2023

Der er tradition for julemarked i Bjert Gamle Brugs med mange forskellige boder. Lokalhistorisk Forening har også en stand, hvor vi gerne tager en snak med alle interesserede – både nuværende og kommende medlemmer. Vi har et udvalg af årsskrifter, kalendere og bøger, som vi præsenterer og sælger.