Min barndom i Binderup:                      Per Mortensen

Per Mortensen

Den 22.2.2023 havde vi besøg af Per Mortensen, som fortalte om sin barndom i Binderup, hvor hans far var den sidste landsbysmed. Smedjen lå på Kjellerupvej 22, hvor Per er født.

Per blev lærer på skolen i Vonge ved Jelling, og var der hele sit voksne liv. Han var også SSP konsulent.

Ved siden af sin lærergerning reparerede han vaskemaskiner og solgte dem, men han havde altid haft stor lyst til roser. Det stammede helt tilbage fra hans barndom, hvor han kom meget på rosengartneriet i Binderup.

I dag hvor lærer gerningen er slut, helliger han sig fremavl af nye rosensorter. Det starter med bestøvning af rosenplanter, hvor efter han sår frøene, planter dem ud og til sidst ender med færdige store rosenplanter, som er lige til at plante i folks haver. Det er alt sammen nye sorter, som Per søger patent til.

Det var en interessant aften både for rosenentusiaster, og folk der ville høre om, hvordan det var at være landsbysmed i Binderup.

 

 

 

 


 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torvehandel og små gartnerier i Sdr. Bjert

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Vi har bedt Olaf Jensen om at holde foredraget igen. Mange ting i foredraget er det samme som sidst, men der er også nye områder.

Når vi har bedt Olaf om at gentage sit foredrag, er det fordi, vi gerne vil optage det med billeder og lyd, så vi har det opbevaret for fremtiden.

Foredraget handler om nogle af de små gartnerier i Bjert. Olaf har snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder.  Alt dette har Olaf samlet til et stort og nuanceret billede af de små gartnerier i Bjert.

Da foredraget er en gentagelse, er der gratis entre.

 


 

Julemarked i Bjert Gamle Brugs

Lørdag den 25. og søndag den 26. november 2023

Der er tradition for julemarked i Bjert Gamle Brugs med mange forskellige boder. Lokalhistorisk Forening har også en stand, hvor vi gerne tager en snak med alle interesserede – både nuværende og kommende medlemmer. Vi har et udvalg af årsskrifter, kalendere og bøger, som vi præsenterer og sælger.