Sdr. Bjert Kirke

Første oplag blev revet væk
Første oplag af Holger Lissners bog ”Sdr. Bjert Kirke og menneskene omkring den” blev på det nærmeste revet væk.
Der var trængsel i Lokalhistorisk Arkiv den eftermiddag i december 2009, da bogen blev præsenteret. ForfatterenHolger Lissner og Hanne Føns var selv til stede og tilbød at signere bogen med en personlig hilsen. Det benyttede rigtig mange sig af.
Med forfatterens egne ord ligner Sdr. Bjert kirke mange andre landsbykirker i Danmark, men den rummer et væld af historier fra sine 800 år. Med et stort researcharbejde gennem flere år har Holger Lissner gravet mange af disse historier frem.
I bogen fortæller han ikke kun med stor detalje-rigdom om kirkebygningen og inventaret. Som det fremgår af bogens titel, handler den også om de personer, der har været tilknyttet kirken. Ikke blot præsterne, hvoraf en døde af pest, og en anden faldt som sørøver i Norge. Der er også billeder og portrætter af kirkeværgerne, degnene, organisterne og graverne.
Lokalhistorisk Arkiv står som udgiver af bogen, og første oplag blev udgivet med støtte fra Foreningen Sdr. Bjert Menighedshus. Derfor har den kunnet sælges til den favorable pris af kun 100 kr. Bogen kan stadigvæk købes mod bestilling, og prisen er nu 175 kr.
Hanne Føns var en af de mange, som ved præsentationen benyttede lejligheden til at få en personlig hilsen fra Holger Lissner med i bogen om Sdr. Bjert Kirke.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Den 19. april 2023 kl 19.00

Byvandring i Bjert 

Vandringen begynder ved Bjert Kro og slutter med kaffe og kage i Bjert Gamle Brugs.