Mere end 70 medlemmer og andre interesserede havde fundet vej til aulaen på Sdr. Bjert Centralskole, torsdag d. 24. januar, for at høre Jan Hollænder fortælle om familiefirmaet igennem mere end 100 år.
En særdeles veloplagt Jan Hollænder fortalte om oldefaren, Ludvig August Hollænder, der var født i Tyskland i 1842. Som 17 årig kom han til Kolding og fik arbejde på forskellige teglværker i Koldingområdet. 
Jan fortalte medlevende om sin virksomme oldefar, der anlagde sit eget teglværk i Kolding i 1874 og desuden var bygherre. Han lod opføre hele den ene side af den vej, der senere blev opkaldt efter ham – Hollændervej. Til sig selv og sin familie byggede han en stor villa på 400 m2 – Ludvigslyst.
Mange bygninger i Kolding og omegn er bygget af sten fra Hollænders teglværk bl.a.: Mejeriet i Sdr. Bjert, Skartvedgård, Kolding Sygehus (det gamle), Slotsmøllen, Kolding Tekniske Skole (Nu Realskolen), Nr. Bjert Kirke, Domhuset, Arresten, Kristkirken, Sct. Michaels Kirke og Solgården.
Senere overtog Jans farfar (Ludvig Marius Hollænder) ledelsen af teglværket. Han var også en driftig herre, der stod som bygherre for mange store, smukke villaer i Ålykkekvarteret.
Fra 1950 blev leret hentet i Skartved, og i 1956 byggedes et maskinhus og en tørrelade i Skartved på proprietær Linds jord – dog var det kun et anneks til teglværket i Domhusgade. 
Nu var Jans far, Sophus Hollænder og hans bror Kaj, ledere af et aktieselskab (de var 5 brødre). 1973 blev grunden i Domhusgade solgt, nyt anlæg blev bygget i Skartved, og her fortsatte hele produktionen.
Jan nåede selv at være ansat i virksomheden nogle år, men desværre måtte teglværket lukke i 1980. Lukningen skyldtes oliekrisen, stagnation i byggeriet og overproduktion af mursten fra for mange teglværker.
Jan fortalte med lune og stolthed om sine forfædres bedrifter, og han krydrede sin fine fortælling med små, sjove anekdoter fra sin opvækst i miljøet omkring teglværket. Efter en rigtig god aften, hvor vi fik stor viden om en af de tidligere, driftige virksomheder i Sdr. Bjert, kunne vi gå veloplyste hjem.