Ung forening

Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært Sogn er stadigvæk en ung forening i lokalhistorisk sammenhæng.
Nogle initiativrige og lokalhistorisk interesserede borgere fik i efteråret 2006 nys om, at arvingerne efter Ejner Dall gerne så, at hans enorme samling af fotos, plancher og avisudklip om Bjert, indsamlet gennem en menneskealder, blev bevaret for eftertiden. F. eks. ved at lade de historisk værdifulde materialer overgå til en lokalhistorisk forening eller arkiv.
En initiativgruppe tog derfor fat på planlægning af etablering af en lokalhistorisk forening i Bjert med tilhørende arkiv. Det var nødvendigt, hvis Ejner Dalls samlinger skulle blive i lokalområdet. Gruppen bestod af Knud Vibe Andreasen, Hans Jørgen Pedersen, Finn Illum, Lars Thiesen, Georg Unna og to medlemmer af familien Dall, Sonja Dall og Erik Larsen.
Torsdag den 26. april 2007 var foreningen så en kendsgerning efter en velbesøgt stiftende generalforsamling i skolens aula.
Foreningen dækker det gamle Sønder Bjært Sogn, som indtil kommunalreformen i 1970 også var lig med Sønder Bjært Kommune.
I sit første leveår havde foreningen til huse i et lokale på første sal i det gamle menighedshus, velvidende at det var en midlertidig løsning, da huset skulle sælges, når det nye sognehus stod færdigt.
Med velvillig indstilling både fra den lokale ledelse på Plejecenter Egebo og fra forvaltningen på Rådhuset i Kolding, har foreningen nu indrettet sig med lokalarkiv i et godt lokale i kælderen under plejecentret.
Foreningens adresse er: Vesterløkke 10 kld., 6091 Bjert.

Formål
Foreningens formål er at drive et lokalhistorisk arkiv for det gamle Sønder Bjært Sogn. Arkivet indsamler, registrerer og bevarer billeder, billed- og lydoptagelser, tekstdata og andre data med tilknytning til borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid. Arkivet stiller det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed. Gennem f. eks. foredrag og publikationer er det arkivets opgave at fremme kendskabet til lokalhistorien. Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje.

Lokalarkivet er åben alle torsdage kl. 15.00-17.00