Og byen voksede.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koldings tidligere borgmester gennem mange år Per Bødker Andersen fortalte om udviklingen af Kolding by gennem 50 år.

 

 

 

Onsdag den 22. januar 2020 oplevede ca. 80 personer Per Bødkers spændende og engagerende fortælling om byens udvikling siden 1970. Beretningen begyndte med kommunesammenlægning i 1970 og de særinteresser, de mange små sognes sognerådsformænd havde – her forsøgte alle at få mest muligt af kagen. I Bjert fik vi udbygget plejehjemmet og dermed ”tømt” vores egen kommunekasse.

 

 

 

Per Bødker beskrev en tid, hvor hovedvej 10 gik gennem Kolding by – senere kom omfartsvejen. Restaureringen af Kolding Hus var et stort ønske og blev mulig i 80´erne. Også Trapholt, Kolding Storcenter, Scanticon og Kolding Fjord blev etableret i den periode.

 

 

 

Det var gennemgående i Per Bødkers foredrag, at samarbejde i byrådet og sammenhold på tværs af partierne om de store projekter – ikke bare var ønskelig, men en forudsætning for byens gode udvikling. Det kunne f. eks være: Hvordan kunne man håndtere den stærkt stigende trafik? Hvilke huse skulle bevares, og hvilke måtte man rive ned for at gennemføre en langsigtet planlægning? Hvor skulle man udstykke jord til beboelser, og hvor til industri?

 

 

 

Vi husker alle kreaturstaldene langs Jens Holmsvej. De blev nænsomt taget ned for senere at blive sat op ved Marina Syd – et håndværksmæssigt mesterstykke.

 

 

 

En utrolig spændende og interessant aften, hvor vi sad og tænkte – hold da op, hvilken kæmpe udvikling Kolding har gennemgået i de 50 år – mon det virkelig kan fortsætte?