5 kl. på byvandring

Fra lokalhistoriens dag

 Hans Peter Jørgensen fortæller om det gamle kommunekontor, som havde til huse i hovedbygningen på Egebo. 

Med 5. klasserne på byvandring
I september 2010 lavede foreningen en vellykket  byvandring i Bjert for skolens to 5. klasser. Da der er 28 elever i begge klasser blev det til to ture, som hver tog lidt mere end en time. Eleverne var særdeles interesserede, lydhøre og spørgelystne, når der blev fortalt om: Bjert Kro, tømrer Falck, Bjert Busser, sadelmager Andersen, skrædder Ellegård, Mejeriet og det gamle sogneråd med mødelokale i det nuværende plejehjem. Turen sluttede af i Lokalhistorisk Arkiv, hvor plancherne fra skolens 50-års jubilæum blev studeret med stor interesse. Vi hyggede os lidt over, at lærerne havde lidt bøvl med at få eleverne med tilbage på skolen. Skolen har foreslået, at en årlig tur i Bjert med 5. årgang bliver en tradition. En rigtig god ide, så det er en aftale.

Fra lokalhistoriens dag
Plancherne i lokalarkivet med billeder fra centralskolens 50 års jubilæum i efteråret 2009 blev studeret flittigt af eleverne.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torvehandel og små gartnerier i Sdr. Bjert

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Vi har bedt Olaf Jensen om at holde foredraget igen. Mange ting i foredraget er det samme som sidst, men der er også nye områder.

Når vi har bedt Olaf om at gentage sit foredrag, er det fordi, vi gerne vil optage det med billeder og lyd, så vi har det opbevaret for fremtiden.

Foredraget handler om nogle af de små gartnerier i Bjert. Olaf har snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder.  Alt dette har Olaf samlet til et stort og nuanceret billede af de små gartnerier i Bjert.

Da foredraget er en gentagelse, er der gratis entre.

 


 

Julemarked i Bjert Gamle Brugs

Lørdag den 25. og søndag den 26. november 2023

Der er tradition for julemarked i Bjert Gamle Brugs med mange forskellige boder. Lokalhistorisk Forening har også en stand, hvor vi gerne tager en snak med alle interesserede – både nuværende og kommende medlemmer. Vi har et udvalg af årsskrifter, kalendere og bøger, som vi præsenterer og sælger.