65 til filmaften

65 til filmaften om det gamle Kolding
Foreningen fik en rigtig god start på den nye mødesæson 2013-14 med 65 deltagere til en filmaften i skolens aula. Lars Gregers Hansen, tidligere chefredaktør på Kolding Folkeblad,Lars Gregers Hansen viste og fortalte torsdag den 24. oktober sine egne DVD-film om Kolding i 30erne og om Kolding Miniby. I 1930erne optog en gruppe en smalfilm om Koldings virksomheder og livet i byen dengang. Det var i stumfilmens og de sort-hvide films tid. Filmen kom nu afdøde fotohandler Svend Jensen i hænde. Før sin død gav han Lars Gregers Hansen lov til at bearbejde filmen. Optagelserne i den færdige film er nu forsynet med tale og lyde samt suppleret med aktuelle optagelser, der - hvor det har været muligt - viser de samme steder og virksomheder i 2013. DVDen om Kolding Miniby viser i flotte billeder opbygningen af minibyen i  Geografisk Have, lige fra det første spadestik til og med indvielsen i sommeren 2012. Desuden fortæller og viser filmen også, hvordan de mange frivillige laver husene til minibyen, helt ned til de mindste detaljer.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torvehandel og små gartnerier i Sdr. Bjert

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Vi har bedt Olaf Jensen om at holde foredraget igen. Mange ting i foredraget er det samme som sidst, men der er også nye områder.

Når vi har bedt Olaf om at gentage sit foredrag, er det fordi, vi gerne vil optage det med billeder og lyd, så vi har det opbevaret for fremtiden.

Foredraget handler om nogle af de små gartnerier i Bjert. Olaf har snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder.  Alt dette har Olaf samlet til et stort og nuanceret billede af de små gartnerier i Bjert.

Da foredraget er en gentagelse, er der gratis entre.

 


 

Julemarked i Bjert Gamle Brugs

Lørdag den 25. og søndag den 26. november 2023

Der er tradition for julemarked i Bjert Gamle Brugs med mange forskellige boder. Lokalhistorisk Forening har også en stand, hvor vi gerne tager en snak med alle interesserede – både nuværende og kommende medlemmer. Vi har et udvalg af årsskrifter, kalendere og bøger, som vi præsenterer og sælger.