Sdr. Bjert Kirke

Første oplag blev revet væk
Første oplag af Holger Lissners bog ”Sdr. Bjert Kirke og menneskene omkring den” blev på det nærmeste revet væk.
Der var trængsel i Lokalhistorisk Arkiv den eftermiddag i december 2009, da bogen blev præsenteret. ForfatterenHolger Lissner og Hanne Føns var selv til stede og tilbød at signere bogen med en personlig hilsen. Det benyttede rigtig mange sig af.
Med forfatterens egne ord ligner Sdr. Bjert kirke mange andre landsbykirker i Danmark, men den rummer et væld af historier fra sine 800 år. Med et stort researcharbejde gennem flere år har Holger Lissner gravet mange af disse historier frem.
I bogen fortæller han ikke kun med stor detalje-rigdom om kirkebygningen og inventaret. Som det fremgår af bogens titel, handler den også om de personer, der har været tilknyttet kirken. Ikke blot præsterne, hvoraf en døde af pest, og en anden faldt som sørøver i Norge. Der er også billeder og portrætter af kirkeværgerne, degnene, organisterne og graverne.
Lokalhistorisk Arkiv står som udgiver af bogen, og første oplag blev udgivet med støtte fra Foreningen Sdr. Bjert Menighedshus. Derfor har den kunnet sælges til den favorable pris af kun 100 kr. Bogen kan stadigvæk købes mod bestilling, og prisen er nu 175 kr.
Hanne Føns var en af de mange, som ved præsentationen benyttede lejligheden til at få en personlig hilsen fra Holger Lissner med i bogen om Sdr. Bjert Kirke.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torvehandel og små gartnerier i Sdr. Bjert

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Vi har bedt Olaf Jensen om at holde foredraget igen. Mange ting i foredraget er det samme som sidst, men der er også nye områder.

Når vi har bedt Olaf om at gentage sit foredrag, er det fordi, vi gerne vil optage det med billeder og lyd, så vi har det opbevaret for fremtiden.

Foredraget handler om nogle af de små gartnerier i Bjert. Olaf har snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder.  Alt dette har Olaf samlet til et stort og nuanceret billede af de små gartnerier i Bjert.

Da foredraget er en gentagelse, er der gratis entre.

 


 

Julemarked i Bjert Gamle Brugs

Lørdag den 25. og søndag den 26. november 2023

Der er tradition for julemarked i Bjert Gamle Brugs med mange forskellige boder. Lokalhistorisk Forening har også en stand, hvor vi gerne tager en snak med alle interesserede – både nuværende og kommende medlemmer. Vi har et udvalg af årsskrifter, kalendere og bøger, som vi præsenterer og sælger.