Skoleliv i Bjert

Bogen blev præsenteret ved et velbesøgt arrangement i centralskolens aula fredag den 12.oktober 2012.”Skoleliv i Bjert – fra landsbyskoler til centralskole” fortæller om skolevæsnet i Sdr. Bjert fra den første skolestue i kirkens våbenhus, tiden med de tre små landsbyskoler og frem til den nuværende centralskole.Ib Hansen, børne- og uddannelsesdirektør i Kolding Kommune, indledte præsentationen og salget af bogen.I bogen fortæller tidligere elever erindringer fra deres skoletid i landsbyskolerne og centralskolen, om både morsomme og mindre morsomme oplevelser med kammerater og lærere.

Tidligere og nuværende lærere og personale på centralskolen fortæller i bogen om deres oplevelse af hverdagen i en moderne folkeskole.Klip i gamle sognerådsprotokoller rummer interessante oplysninger om levevilkårene op igennem tiderne, om sociale forhold, politiske studehandler og magtkampe i det lille lokalsamfund.
Arkivet har stadigvæk et lille restoplag til salg. Har du allerede et eksemplar af bogen, er det måske en udmærket gaveide. Bogen koster nu 100 kr. og kan købes ved henvendelse til lokalarkivet.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torvehandel og små gartnerier i Sdr. Bjert

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Vi har bedt Olaf Jensen om at holde foredraget igen. Mange ting i foredraget er det samme som sidst, men der er også nye områder.

Når vi har bedt Olaf om at gentage sit foredrag, er det fordi, vi gerne vil optage det med billeder og lyd, så vi har det opbevaret for fremtiden.

Foredraget handler om nogle af de små gartnerier i Bjert. Olaf har snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder.  Alt dette har Olaf samlet til et stort og nuanceret billede af de små gartnerier i Bjert.

Da foredraget er en gentagelse, er der gratis entre.

 


 

Julemarked i Bjert Gamle Brugs

Lørdag den 25. og søndag den 26. november 2023

Der er tradition for julemarked i Bjert Gamle Brugs med mange forskellige boder. Lokalhistorisk Forening har også en stand, hvor vi gerne tager en snak med alle interesserede – både nuværende og kommende medlemmer. Vi har et udvalg af årsskrifter, kalendere og bøger, som vi præsenterer og sælger.