SIDSTE NYT

En aften med ”foredrag af Ejnar Dall”.

Den 18. januar afholdt Sdr. Bjert Lokalhistoriske Forening et foredrag af en tidligere kendt lokal personlighed Ejnar Dall, som døde i 2006, men som havde efterladt sig et stort antal lysbilleder og tre kassettebånd med historiske redegørelser om Skamlingsbanken og andelsbevægelsen i Sdr. Bjert.

Ejnar Dall blev født i 1919 og døde i 2006. Han boede stort set hele sit liv i Sdr. Bjert og fik med sine næsten 90 år lov til at opleve – og præge lokalsamfundet i en lang periode. Han var en ivrig fotograf og har bidraget til forevigelse af en mængde begivenheder og steder.

Ved sin død havde Ejnar Dall således efterladt sig ca 1000 lysbilleder, som foreningen nu har fået digitaliseret. Desuden har foreningen sammensat de tre lydbånd og de relevante fotos i et lysbilledforedrag, som blev afspillet og vist for 85 lokalhistorisk interesserede medlemmer på skolen. Det blev til tre foredrag på i alt 1½ time. Her gennemgik Ejnar Dall den historiske baggrund for Skamlingsbankens tilblivelse som nationalt samlingssted, de mange store begivenheder, som i perioden fra 1844 og frem til moderne tid er blevet afholdt på stedet og gav desuden en god fortælling om tilblivelsen af andelsbevægelsen i Sdr Bjert og dens udvikling, især med fokus på brugsforeningerne og andelsmejeriet.

Den slags materiale er guld værd for Lokalhistorisk Forening, som stræber efter at skabe et godt, grundigt og alsidigt billede af lokalsamfundets udvikling.

Det blev endnu en god aften med minder for de ældre deltagere, som stadig husker det gamle mejeri, den gamle brugs og nogle af de store begivenheder på Skamling.

 

 

 

Barndom på landet: Erindringer fra efterkrigstidens Danmark.

D 22.09.2022 foredrag ved Helle Juhl, der fortalte ud fra sin bog med ovennævnte titel.

Forskellige kendte og “lidt kendte” personer var interviewet til bogen, og vi fik et indblik i deres erindringer fra efterkrigstidens Danmark, begyndende i 1945. På det tidspunkt var 1/5 del af befolkningen beskæftiget ved landbruget.

Carsten Knudsen (en del af De Nattergale) fortalte om familiebrugernes tid, da hestene var den foretrukne trækkraft. De boede flere generationer under samme tag, men han oplevede også, at der kom nyere tider, og skolemæssigt blev landbefolkningen ligestillet med bybefolkningen.

Vi hørte også om Arne Rolighed - tidligere sundhedsminister og administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse. F.eks. passede han som 16 årig selv en gård i et halvt årstid. Han fik det grønne bevis, men efter værnepligt og FN soldat på Cypern tog han på højskole og derefter et sporskifte.

Herefter fortsatte spændende fortællinger fra Bente Falk Svenssons liv som fiskedatter fra Tejn på Bornholm og derefter Bente Scavenius, der var opvokset på Klintholm Gods på Møn.

Aftenen sluttede Helle Juhl af med Arne Jeppesen - tidligere socialrådgiver- fra Gyndbjerg, som mange af os kender. Han var lærersøn fra Rom ved Lemvig og var fra et hjem med klaver. Da Arne var 14 år, blev forældrene forstanderpar på Fårevejle Sygeplejehøjskole, så familien måtte flytte. Arne spillede pigtrådsmusik, og som 16 årig kom han på Haslev Gymnasium.

Vi kunne nu alle gå hjem efter en hyggelig aften med spændende livshistorier, som mange af vores medlemmer kunne nikke genkendende til.

 

 

 

O

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Den 22. februar 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Smedens søn, lærer og rosenmager ved Per Mortensen, derefter generalforsamling.

 

Den 19. april 2023 kl 19.00

Byvandring i Bjert 

Vandringen begynder ved Bjert Kro og slutter med kaffe og kage i Bjert Gamle Brugs.