Login

Side administration.

Venligst indtast password.

!!! JavaScript og Cookies skal være aktiveret !!!
User (optional):

Password:


Ung forening

Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært Sogn er stadigvæk en ung forening i lokalhistorisk sammenhæng.
Nogle initiativrige og lokalhistorisk interesserede borgere fik i efteråret 2006 nys om, at arvingerne efter Ejner Dall gerne så, at hans enorme samling af fotos, plancher og avisudklip om Bjert, indsamlet gennem en menneskealder, blev bevaret for eftertiden. F. eks. ved at lade de historisk værdifulde materialer overgå til en lokalhistorisk forening eller arkiv.
En initiativgruppe tog derfor fat på planlægning af etablering af en lokalhistorisk forening i Bjert med tilhørende arkiv. Det var nødvendigt, hvis Ejner Dalls samlinger skulle blive i lokalområdet. Gruppen bestod af Knud Vibe Andreasen, Hans Jørgen Pedersen, Finn Illum, Lars Thiesen, Georg Unna og to medlemmer af familien Dall, Sonja Dall og Erik Larsen.
Torsdag den 26. april 2007 var foreningen så en kendsgerning efter en velbesøgt stiftende generalforsamling i skolens aula.
Foreningen dækker det gamle Sønder Bjært Sogn, som indtil kommunalreformen i 1970 også var lig med Sønder Bjært Kommune.
I sit første leveår havde foreningen til huse i et lokale på første sal i det gamle menighedshus, velvidende at det var en midlertidig løsning, da huset skulle sælges, når det nye sognehus stod færdigt.
Med velvillig indstilling både fra den lokale ledelse på Plejecenter Egebo og fra forvaltningen på Rådhuset i Kolding, har foreningen nu indrettet sig med lokalarkiv i et godt lokale i kælderen under plejecentret.
Foreningens adresse er: Vesterløkke 10 kld., 6091 Bjert.

Formål
Foreningens formål er at drive et lokalhistorisk arkiv for det gamle Sønder Bjært Sogn. Arkivet indsamler, registrerer og bevarer billeder, billed- og lydoptagelser, tekstdata og andre data med tilknytning til borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid. Arkivet stiller det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed. Gennem f. eks. foredrag og publikationer er det arkivets opgave at fremme kendskabet til lokalhistorien. Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje.

Lokalarkivet er åben alle torsdage kl. 15.00-17.00

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer:

 

Min barndoms vej - billedaften

Generalforsamling

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Hans Peter Jørgensen, Ole Schultz og Johannes Bogh vil vise billeder og fortælle om den vej eller det område, hvor de trådte deres barnesko.

Efter fortælling og visning af billeder er der generalforsamling.

 

Med Ib Doctor på tur gennem Sdr. Stenderups historie

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Med Ib Doctor, som fortæller, kommer vi en tur rundt i det gamle Sdr. Strenderup med fortællingen om branden i 1807 – fortællingen om Else Sofie Bech fra sognets største gård - hun blev 101 år, og som simpel bondekone oplevede sit barnebarn Hans Bech blive kongelig balletdanser. Endvidere vil Ib fortælle om skoleleder Niels Peter Hansen Berg, der var leder af Sdr. Stenderup Skole fra 1865 til 1920 - og om den triste skæbne der overgik familien Grøn, da to af deres drenge druknede ved Gl. Ålbo.

Entre inkl. kaffe/kage

Medlemmer 40 kr. pr person

Ikke medlem 60 kr. pr person