2021

Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært Sogn.


Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole.

I februar 2021 kunne vi ikke afholde generalforsamling pga corona. Den afholder vi nu.

Der er ikke foredrag i forbindelse med generalforsamlingen, som vi har haft andre år. 

Der er fri entre og foreningen er vært ved kaffe og kage.


REFERAT

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent. 

Lars Thiesen blev valgt som dirigent. 

Pkt. 2:Beretning om foreningens virksomhed.

 MB havde en rigtig god gennemgang af vores aktiviteter det forgangne år, selvom det var sparsomt med møder.

Pkt. 3:Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 HJP gennemgik regnskabet grundigt på vegne af PB, der var fraværende.

Pkt.4:Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

Uændret.

Ptk.5:Forslag vedr. ændring af vedtægterne. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget af 100% af de fremmødte.

Pkt. 6:Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer: Hans Jørgen Pedersen, Poul Bramsen, Anne-Margrethe Staugaard, Hans Peter Jørgensen og Johannes Bogh. Alle modtager genvalg.

Inger Rørbæk er udtrådt af bestyrelsen.

Suppleanter: Per Skjøde Knudsen og Sven Rørbæk modtager genvalg.

Revisor: Lars Thiesen

Revisorsuppleant: Hans Lind

Alle ovenstående blev genvalgt. Johs. Bogh Christensen blev nyvalgt for et ½ år til næste generalforsamling. Han indtræder i stedet for Inger Rørbæk.

Pkt. 7:Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, men et forslag fra Jens Andersen om at punkt 7 bliver flyttet om efter punkt 3 for fremtiden.

Pkt. 8: Eventuelt.

MB mente at vores gennemsnitsalder i foreningen nærmer sig 50 år. Man kan godt blive lidt utryg ved hans opfattelsesevne.


Ad. Pkt.5

§ 15

Tilføjelse: Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.

Bjert kalenderen 2022

Kalenderen kan købes nu i Rema 1000, SHELL-tanken eller i Bjert Gl. Brugs. Kalenderen kigger med billeder, nærmere på Husmandssteder i Bjert Sogn. 

Prisen er kr. 50,00.

Bliv medlem og modtag indbydelser til arrangementer og foreningens årsskrift

OBS!
Husk at give foreningen besked når du får ny mailadresse. Hvis du fortsat ønsker at modtage nyhedsmail fra foreningen.

Lokalarkivet er åbent

torsdage kl. 15-17