Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært Sogn.


Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole.

I februar 2021 kunne vi ikke afholde generalforsamling pga corona. Den afholder vi nu.

Der er ikke foredrag i forbindelse med generalforsamlingen, som vi har haft andre år. 

Der er fri entre og foreningen er vært ved kaffe og kage.


REFERAT

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent. 

Lars Thiesen blev valgt som dirigent. 

Pkt. 2:Beretning om foreningens virksomhed.

 MB havde en rigtig god gennemgang af vores aktiviteter det forgangne år, selvom det var sparsomt med møder.

Pkt. 3:Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 HJP gennemgik regnskabet grundigt på vegne af PB, der var fraværende.

Pkt.4:Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

Uændret.

Ptk.5:Forslag vedr. ændring af vedtægterne. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget af 100% af de fremmødte.

Pkt. 6:Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer: Hans Jørgen Pedersen, Poul Bramsen, Anne-Margrethe Staugaard, Hans Peter Jørgensen og Johannes Bogh. Alle modtager genvalg.

Inger Rørbæk er udtrådt af bestyrelsen.

Suppleanter: Per Skjøde Knudsen og Sven Rørbæk modtager genvalg.

Revisor: Lars Thiesen

Revisorsuppleant: Hans Lind

Alle ovenstående blev genvalgt. Johs. Bogh Christensen blev nyvalgt for et ½ år til næste generalforsamling. Han indtræder i stedet for Inger Rørbæk.

Pkt. 7:Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, men et forslag fra Jens Andersen om at punkt 7 bliver flyttet om efter punkt 3 for fremtiden.

Pkt. 8: Eventuelt.

MB mente at vores gennemsnitsalder i foreningen nærmer sig 50 år. Man kan godt blive lidt utryg ved hans opfattelsesevne.


Ad. Pkt.5

§ 15

Tilføjelse: Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer:

 

 

Med Ib Doctor på tur gennem Sdr. Stenderups historie

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Med Ib Doctor, som fortæller, kommer vi en tur rundt i det gamle Sdr. Strenderup med fortællingen om branden i 1807 – fortællingen om Else Sofie Bech fra sognets største gård - hun blev 101 år, og som simpel bondekone oplevede sit barnebarn Hans Bech blive kongelig balletdanser. Endvidere vil Ib fortælle om skoleleder Niels Peter Hansen Berg, der var leder af Sdr. Stenderup Skole fra 1865 til 1920 - og om den triste skæbne der overgik familien Grøn, da to af deres drenge druknede ved Gl. Ålbo.

Entre inkl. kaffe/kage

Medlemmer 40 kr. pr person

Ikke medlem 60 kr. pr person