2023

 

Referat fra generalforsamlingen 22 februar 2023.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Christian Jensen, blev valgt som dirigent.

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed.
Morten Bøges årsberetning vedlægges. Se bilag 1

Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet vedlægges og det blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden
i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

Pkt.5: Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent således:
Enkelt 60,00 kr. og husstand 100,00 kr.

Ptk.6: På valg er: Genvalg
Bestyrelsesmedlemmer: Hans Jørgen Pedersen ja
Poul Bramsen ja
Anne-Margrethe Staugaard nej
Hans Peter Jørgensen ja
Johannes Bogh. ja
Nyt medlem Ole Schultz

Suppleanter: Per Skjøde Knudsen ja
Sven Rørbæk ja
Revisor: Lars Thiesen ja
Revisorsuppleant: Hans Lind ja

Pkt. 7: Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger under evt.

Mødet slut: kl. 20.50
Efter generalforsamling rettede formanden Morten Bøge en stor tak til
Anne-Margrethe Staugaard, der har været med i bestyrelsen fra foreningens start.

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torsdag den 12. oktober 2023

kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Fra Christiansminde til Løverodde

Hans Peter Jørgensen vil både fortælle om livet blandt fiskerne i Agtrupvig og Agtrupskov i perioden fra slutningen af 1800-tallet og op til omkring 1950 og om de to sommerrestauranter Christiansminde og Løverodde. Herudover vil han fortælle om bagsiden af medaljen ved den religiøse bevægelse, som han mener var med til at dele sognet i ”dem og os”.

 


 

Lørdag den 28. oktober 2023    kl. 13.00 i Mejeriet 

Præsentation og salg af den nye bog om

de fire bofællesskaber i Bjert 

Umiddelbart herefter ca. kl. 14.00 er der

Åbent hus i Lokalarkivet – frem til kl. 16.00

Der er fernisering på den nye planche udstilling om de fire bofællesskaber. Samtidig er der præsentation og salg af Bjert Kalenderen for 2024 – med tekst og billeder fra bofællesskaberne. Man kan også se vore lokaler, hvor vi vil vise andre billeder fra Bjert og forskellige materialer.

Vi serverer kaffe og the. Alle er velkomne.